Toegang tot en gebruik van de website van Flexcenter Rossini is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. 

Door deze website geplaatste cookie(s):

https://www.flexcenterrossini.nl | PHPSESSID | geldigheid 1 jaar

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Flexcenter Rossini. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Flexcenter Rossini of haar klanten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Aansprakelijkheid
Flexcenter Rossini is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die bezoekers c.q. gebruikers van deze website lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de website en onjuistheden en/of onvolledigheden van de opgenomen informatie en tarieven.

Privacy
Hier lees je onze privacyverklaring

Koppeling naar websites van derden Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.